Mendelova univerzita Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. KUHIG
 

Historické zahrady a parky

V České republice je několik set zahrad a parků, které se nachází nejen ve velkých sídlech, ale i na katastrech malých obcí. Problematika historických zahrad a parků je dlouhodobě řešena ve Výzkumném ústavu Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví. V 80. letech 20. století byl řešen komplexní výzkumný úkol zaměřený na zeleň v sídlech i v krajině, včetně zahrad a parků, jejich evidenci, využití a plánování. Navázaly na něj práce věnované průzkumu památek zahradního umění a problematice evidence a dokumentace, jejichž výstupem byl soupis zaměřený výhradně na objekty památek zahradního umění, včetně základních údajů o nich.
Zatím posledním projektem, jenž byl zaměřen na památky zahradního umění, byl projekt Národní a kulturní identity (NAKI) DF12P01OVV016 Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění řešený v letech 2012 až 2015. Cílem projektu bylo vytvořit výsledky využitelné pro ochranu, prezentaci a edukaci v oblasti památek zahradního umění a krajinářské architektury s důrazem na památky ohrožené a regionálního významu. Cíl byl naplněn vytvořením metodik, specializovaných map s odborným obsahem a publikováním odborných článků v recenzovaných časopisech a odborné monografie.
Příjemce projektu NAKI DF12P01OVV016 Zhodnocení a udržitelné využití potenciálu památek zahradního umění:
Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i.
Květnové náměstí 391, 252 43 Průhonice
http://www.vukoz.cz/

 


Certifikované metodiky

PEŠTA, J., JANÁL, J., MALINA, O., ŠANTRŮČKOVÁ, M., TIŠEROVÁ, R., WEBER, M. (2015): Stavebněhistorický a archeologický průzkum a hodnocení stavebních, technických a uměleckých objektů v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 40 s. ISBN 978-80-87674-08-6
Certifikována osvědčením Ministerstva kultury ČR č. 58 vydaným pod č.j. MK 70046/2015 OVV.

Metodika je ke stažení zde.

 

OBDRŽÁLEK, J. (2015): Metodika generativního vegetativního množení dubu (Quercus L.) a lípy (Tilia L.) a její uplatnění při záchraně vzácných a ohrožených taxonů listnatých stromů. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 40 s. ISBN 978-80-87674-08-6
Certifikována osvědčením Ministerstva kultury ČR č. 30 vydaným pod č.j. MK 8470/2015 OVV.

Metodika je ke stažení zde.

 

BULÍŘ, P., BAROŠOVÁ, I., BAROŠ, A. (2015): Evidence a hodnocení vegetačních prvků v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 52 s. ISBN 978-80-87674-07-9
Certifikována osvědčením Ministerstva kultury ČR č. 29 vydaným pod č.j. MK 8470/2015 OVV.

Metodika je ke stažení zde.

 

BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BULÍŘ, P., DOSTÁLEK, J. (2016): Péče o bylinné patro v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 44 s. ISBN 978-80-87674-13-0 Certifikována osvědčením Ministerstva kultury ČR č. 140 vydaným pod č.j. MK 35649/2016 OVV.

Metodika je ke stažení zde.

 

VELEBIL, J., BULÍŘ, P. ml., VRABEC, V., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., TÁBOR, I., (2016): Péče o dřeviny a jejich zachování v památkách zahradního umění. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 40 s., ISBN 978-80-87674-12-3
Certifikována osvědčením Ministerstva kultury ČR č. 94 vydaným pod č.j. MK 15922/2016 OVV.

Metodika je ke stažení zde.

 

WEBER, M., SOJKOVÁ, E., ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., ŠIŘINA, P. (2016): Identifikace, uchování a obnova kompozice památek zahradního umění. Certifikovaná metodika. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice, 34 s. + 42 s. příloha, ISBN 978-80-87674-14-7
Certifikována osvědčením Ministerstva kultury ČR č. 141 vydaným pod č.j. MK 35649/2016 OVV.

Metodika je ke stažení zde.

 

 

Specializované mapy

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J., WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Mapa je ke stažení zde.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BENDÍKOVÁ, L., BUSINSKÝ, R., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., VELEBIL, J., WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Petrohradu u Jesenice. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Mapa je ke stažení zde.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I., WEBER, M. (2013): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Mapa je ke stažení zde.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., BULÍŘ, P., SOJKOVÁ, E., ŠTONCNER, P., TÁBOR, I., WEBER, M. (2013): Podrobná mapa vybraných nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Chudenicích u Klatov, zámecký park Lázeň. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Mapa je ke stažení zde.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Mapa je ke stažení zde.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Podrobná mapa vybraných dendrologicky nejhodnotnějších částí krajinné úpravy v Červeném Hrádku u Jirkova. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Mapa je ke stažení zde.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy ve Valči. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Mapa je ke stažení zde.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., MALINA, O., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy ve Valči. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Mapa je ke stažení zde.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Mapa je ke stažení zde.

 

ŠANTRŮČKOVÁ, M., ANDREAS, M., BUSINSKÝ, R., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., VELEBIL, J., VÁVROVÁ, V., WEBER, M. (2014): Mapa významných skladebních prvků krajinné úpravy v Zahrádkách u České Lípy. Specializovaná mapa s odborným obsahem. Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i., Průhonice.

Mapa je ke stažení zde.

 


Monografie a články

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Krajinářská tvorba Jana Rudolfa Černína. Vznik a vývoj parků v Krásném Dvoře, Jemčině, Petrohradě a Chudenicích. Karolinum, Praha, 313 s. ISBN 978-80-246-2397-9

ŠANTRŮČKOVÁ, M., WEBER, M. (2013): Paralely krajinářských úprav na Kačině. Acta Pruhoniciana, č. 105, s. 11–21.

TÁBOR, I., ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Významný historický doklad o introdukci dřevin v Červeném Hrádku a Nových Hradech. Acta Pruhoniciana, č. 107, s. 45–60.

ŠANTRŮČKOVÁ, M., BAROŠ, A., BENDÍKOVÁ, L., SOJKOVÁ, E., TÁBOR, I., WEBER, M. (2014): Tvorba mapy zásad pro uchování památkových hodnot krajinné úpravy v okolí zámku Lázeň u Chudenic. Acta Pruhoniciana, č. 108, s. 37–52.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Využití písemných a obrazových pramenů při studiu historických krajinných úprav na příkladu parku Lázeň v Chudenicích u Klatov. Historická geografie, 40, č. 2, s. 235–262.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Vznik a vývoj černínské obory na Jemčině u Jindřichova Hradce. Prameny a studie, č. 53, s. 205–214.

BAROŠ, A., BAROŠOVÁ, I. (2015): Dlouhověkost okrasných cibulnatých a hlíznatých rostlin ve smíšených trvalkových výsadbách. Zahradnictví, č. 4, s. 32–36.

OBDRŽÁLEK, J. (2015): Záchranné množení hodnotných listnatých dřevin z českých parků. Zahradnictví, č. 9, s. 46–49.

ŠANTRŮČKOVÁ, M. (2014): Představení historického vývoje parku v Petrohradě. Ústecký sborník historický, č. 1-2, s. 29–49.

VÁVROVÁ, V. (2015): Zahrady Kouniců v dopisech malíře Antonína Pucherny. Fontes Nissae 16, č. 2, s. 36–43.

VRABEC, V., ANDREAS, M. (2015): Rekonstrukce parkové krajiny versus ochrana fauny – metodické postupy a hledání kompromisu. Sborník muzea Karlovarského kraje, č. 23, s. 329–353.