Mendelova univerzita Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. KUHIG
 

MAS České středohoří

Všechny obce zájmového území jsou sdruženy v MAS České středohoří, ale zájmové území nepokrývá celou MAS pro její velký územní rozsah. Z MAS byly do podrobného hodnocení vybrány mikroregion Porta Bohemica (Velké Žernoseky, Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem, Píšťany, Žalhostice, Michalovice, Malíč, Miřejovice, Kamýk, Libochovany, Hlinná), mikroregion České středohoří (Žitenice, Trnovany, Býčkovice, Ploskovice, Chudoslavice, Staňkovice, Třebušín), svazek obcí Úštěcko (Úštěk, Lovečkovice, Levín, Snědovice, Drahobuz, Chotiněves, Horní Řepčice) a obce ležící mezi vybranými většími celky tak, aby zájmové území bylo spojité (Litoměřice, Liběšice a Prackovice nad Labem). Celé území leží v Ústeckém kraji, většina obcí spadá pod obec s rozšířenou působností (ORP) Litoměřice, jen několik obcí na levém břehu Labe (Malé Žernoseky, Lhotka nad Labem, Prackovice nad Labem) patří pod ORP Lovosice.

Kontakt: http://www.mascs.cz/

 

Odborné metodiky

Baroš, A., Barošová, I., Boček, S., Businský, R., Demková, K., Dokoupil, L., Kašková, M., Kučera, Z., Medková, L., Šantrůčková, M., Velebil, J. (2014): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří. VÚKOZ, v.v.i. a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Průhonice a Praha.

Metodika je ke stažení zde.

 

Specializované mapy

Mapa vybraných prvků lokální identity ve vybraném území MAS České středohoří

Mapa ve formátu A3 je ke stažení zde. Mapa ve formátu A1 je ke stažení zde. Anotace mapy je ke stažení zde.

 

Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve vybraném území MAS České středohoří

Mapa ve formátu A3 je ke stažení zde. Mapa ve formátu A1 je ke stažení zde. Anotace mapy je ke stažení zde.