Mendelova univerzita Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. KUHIG
 

Bečovská botanická zahrada

Na základě historického průzkumu je v uvedených mapách a textovém dokumentu zhodnocen význam alpina, které se nachází v současné Botanické zahradě v Bečově nad Teplou, nedaleko od bečovského zámku. Bečovské alpinum bylo úzce provázáno s význačným alpinem v Průhonicích, založeným hrabětem Arnoštem E. Silva Taroucou v rámci rozsáhlého parku.

A. 1 Mapa historického kompozičního uspořádání Bečovské botanické zahrady ke stažení zde.

A. 2 Mapa původního členění alpina v akt. map. podkladu ke stažení zde.

A. 3 Skupina 1_540x297 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 11 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 12_608x297 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 13 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 14 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 15 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 17 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 24_565x297 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 26 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 27 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 30 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 37 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 40 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 8 ke stažení zde.

A. 3 Skupina 9 ke stažení zde.

B. 1 Souhrnny abecedni prehled historickeho sortimentu bylin na alpinu ke stažení zde.

B. 2 Skupina 1 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 11 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 12 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 13 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 14 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 15 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 17 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 24 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 26 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 27 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 30 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 37 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 40 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 8 ke stažení zde.

B. 2 Skupina 9 ke stažení zde.

B. 3 Přehled potenciálně okrasných bylinných druhů aktuálně rostoucích na alpinu ke stažení zde.

OPRAVA_MAPA_TEXTOVA CAST_FINALNI ke stažení zde.