Mendelova univerzita Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. KUHIG
 

Ke stažení

Odborné metodiky

Baroš, A., Barošová, I., Boček, S., Businský, R., Demková, K., Dokoupil, L., Kašková, M., Kučera, Z., Medková, L., Šantrůčková, M., Velebil, J. (2014): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na vybraném území MAS České středohoří. VÚKOZ, v.v.i. a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Průhonice a Praha.

Metodika je ke stažení zde.


Baroš, A., Velebil, J., Businský, R., Stroblová, L., Hrubá, T., Šantrůčková, M., Boček, S., Dokoupil, L., Kučera, Z., Hupková, M. (2014): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území Společenství obcí Čertovo břemeno. VÚKOZ, v.v.i. a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Průhonice a Praha.

Metodika je ke stažení zde.


Baroš, A., Velebil, J., Businský, R., Stroblová, L., Hrubá, T., Šantrůčková, M., Boček, S., Dokoupil, L., Kučera, Z., Kašková, M. (2014): Dřeviny a byliny vhodné pro venkovská sídla na území mikroregionů Moravský kras a Časnýř. VÚKOZ, v.v.i. a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Průhonice a Praha.

Metodika je ke stažení zde.

 

Baroš, A., Barošová, I., Boček, S., Businský, R., Demková, K., Dokoupil, L., Kašková, M., Kučera, Z., Medková, L., Šantrůčková, M. (2014): Metodika pro výběr vhodných druhů dřevin a bylin pro venkovská sídla. VÚKOZ, v.v.i. a Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta, Průhonice a Praha.

Metodika je ke stažení zde.

 

 

Lípa, M., Boček, S., Baroš, A. (2014): Metodika stanovení záchranných sortimentů ovocných odrůd.

Metodika je ke stažení zde.

 

 

Specializované mapy

Mapa vybraných prvků lokální identity ve vybraném území MAS České středohoří

Mapa ve formátu A3 je ke stažení zde. Mapa ve formátu A1 je ke stažení zde. Anotace mapy je ke stažení zde.

 

Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve vybraném území MAS České středohoří

Mapa ve formátu A3 je ke stažení zde. Mapa ve formátu A1 je ke stažení zde. Anotace mapy je ke stažení zde.

 

Mapa vybraných prvků lokální identity Společenství obcí Čertovo břemeno

Mapa ve formátu A3 je ke stažení zde. Mapa ve formátu A1 je ke stažení zde. Anotace mapy je ke stažení zde.

 

Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených ve Společenství obcí Čertovo břemeno

Mapa ve formátu A3 je ke stažení zde. Mapa ve formátu A1 je ke stažení zde. Anotace mapy je ke stažení zde.

 

Mapa krajinného rázu Společenství obcí Čertovo břemeno

Mapa ve formátu A3 je ke stažení zde. Mapa ve formátu A1 je ke stažení zde.

 

Mapa vybraných prvků lokální identity mikroregionů Moravský kras a Časnýř

Mapa ve formátu A3 je ke stažení zde. Mapa ve formátu A1 je ke stažení zde. Anotace mapy je ke stažení zde.

 

Mapa vybraných stromů starých odrůd ovocných dřevin nalezených v mikroregionech Moravský kras a Časnýř

Mapa ve formátu A3 je ke stažení zde. Mapa ve formátu A1 je ke stažení zde. Anotace mapy je ke stažení zde.