Mendelova univerzita Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. KUHIG
 

Kontakty

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (příjemce - koordinátor)
Květnové náměstí  391, 25243 Průhonice
Ing. Adam Baroš – baros@vukoz.cz; +420 296 528 363

Univerzita Karlova v Praze, Přírodovědecká fakulta (příjemce)
RNDr. Zdeněk Kučera, Ph.D. – zdenek.kucera@natur.cuni.cz; +420 221 951 976

Mendelova univerzita v Brně (příjemce)
Ing. Stanislav Boček, Ph.D. – stanislav.bocek@mendelu.cz; +420 545 136 010